Viral ve Bulaşıcı hastalıkların tanılanmasında kullanılan testler serolojik testlerdir.Serolojik testlerin amacı virüs bakteri ve parazit gibi mikroorganizmalara karşı vücudun ürettiği antikorların varlığının değerlendirilmesidir.Test sonuçlarına göre bu antikorların ve mikroorganizmaların yapısı araştırılarak tanı konulur.