Hormonlar, vücudumuzda bulunan bezlerden salgılanan protein, glikoprotein yada steroid yapıdaki maddelerdir. Vücudumuzda birçok hormon türü bulunur. Hormon testi kan, tükürük, idrar örneği alınarak yapılabilir. Özellikle kan tetkikleri hastalık teşhisinde sıkça kullanılmaktadır. Hormonların az yada çok fazla salgılanması ile değişik hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıkların teşhis, tedavi ve takibinde hormon testlerine ihtiyaç duyulmaktadır.