Hematoloji tahlilleri; Hemogram (Tam Kan Sayımı), Sedimentasyon ve Koagülasyon testlerinden oluşur. Bu tahliller mikroorganizmalardan arındırılmış (steril) ortamlarda yapılmaktadır. Hematoloji tahlilleri çabuk sonuç veren tahlillerdir. Sonuçlar çok kısa bir süre içerisinde kişilerin eline geçer. Kan değerlerini etkileyecek kürlerin yakın zamanlarda kullanılmamış olması da sonuçların netliği açısından önemlidir.